NorrSkin

Svenska

Via Norrskin vill vi främja skandinavisk natur, historia och kultur på ett mycket speciellt sätt. Varje kollektion kommer att hämta inspiration från olika skandinaviska regioner.

FORMULER 

Att utveckla ren hudvård handlar om att utveckla det som är rätt. Rätt för din hud och rätt för planeten.

Med Norrskin kombinerar vi effektivitet, miljövänlighet och elegans. Vi förbättrar våra formler med ingredienser som samarbetar bäst med varandra för att ge utmärkta resultat för din hud.

Vi bryr oss verkligen om vår planet, därför implementerar vi ekologiska och mer hållbara lösningar i små detaljer i vår produktion.

”Elegans ligger inte i kvantitet, utan i minimalism och harmoni.” – Kate Bergvik

Northern Skin – Rå, Naturlig, Ren, Stark, Elegant – Norrskin

English

Via Norrskin, we want to promote Scandinavian nature, history and culture in a very special way. Every collection will take inspiration from different Scandinavian regions.

FORMULAS 

Developing clean skincare is about developing what is right. Right for your skin and right for the Planet.

With Norrskin we combine effective, environmentally friendly and elegant. We enhance our formulas with ingredients, that collaborate best with each other to bring excellent results for your skin.

We truly care about our Planet, therefore we implement ecological and more sustainable solutions within small details of our production.

“Elegance is not in quantity, it desires minimalism and harmony.” – Kate Bergvik

Northern Skin – Raw, Natural, Pure, Strong. Elegant – Norrskin.